Graving - transport - feiing - snøbrøyting

I AB Park og Veivedlikehold har vi tilegnet oss en stab med lang erfaring og solid fagkompetanse. Våre medarbeidere favner yrker som maskinførere, brannmenn, rørleggere, tømrere og murere. I tillegg henter vi inn ekstern spesialkompetanse ved behov for hvert enkelt oppdrag.

Brøyting og strøing
Produksjon av egen jord til våre anlegg
Gårdsplasser og hager